اتاق سه تخته

قیمت: ۳۴۱۰۰۰۰  ریال

  • قیمت ها با احتساب سرویس صبحانه می باشد.
  • به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه برای همه افراد الزامی است.
  • ساعت تخلیه اتاق ۲ بعدازظهر می باشد. پرداخت یک شب کامل بعد از ساعت ۲ بعدازظهر الزامی است.
  • امانات و اشیاء قیمتی خود را در قبال دریافت رسید، به صندوق پذیرش تحویل نمایید.
  • به نرخ اتاق ها ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

سایر امکانات :

  • حمام و سرویس بهداشتی

  • تلویزیون و یخچال

  • اینترنت رایگان

  • پارکینگ عمومی