هتل پرستو تاسیس ۱۳۴۸ و تا سال ۱۳۵۷ با نام هتل آنجلس فعالیت داشته و درسال ۱۳۸۰ بازسازی کامل شده است.

خیابان ۳۰ تیر از خیابان‌های قدیمی تهران و مرکز بناهای تاریخی و فرهنگی است‌. خانه‌های قدیمی موجود در این خیابان نشان از قدمت آن دارد که سابقاً به نام قوام السلطنه بود. این خیابان قدمتی همپای مشروطه دارد و عمر آن به ۱۰۰ سال می‌رسد. از این حیث باید گفت این خیابان محصول مشروطه است؛ چراکه اساس آن تحت تاثیر تفکرات ناشی شده از مشروطه بنا شده است.

خیابان سی تیر خیابانی ویژه در شهر تهران می باشد. از ساختمان‌های معروف این خیابان به :

موزه ملی، کتاب‌خانه ملی، موزه آبگینه‌، موزه اسقف آرداک مانوکیان˛ کلیسای پطرس مقدس‌، کنیسه حییم‌، دبیرستان فیروز بهرام˛ ساختمان‌های وزارت امورخارجه‌ ، وزارت دفاع و نیروهای مسلح که ساختمانی قدیمی است میتوان اشاره کرد.

همچنین ساختمان آتشکده زرتشتیان به نام آدریان نیز در این خیابان واقع شده است.در روبروی آتشکده زرتشتیان ساختمان کلیسای مسیحیان قرار دارد که مراسم مذهبی در آن برگزار می شود.