آدرس

تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان سی تیر، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شاهرخ، پلاک ۱۱

کد پستی: ۱۱۳۱۶۵۴۱۱۴

تلفکس

رزرو

۰۲۱ – ۶۶ ۷۰ ۲۴ ۲۲
۰۲۱ – ۶۶ ۷۲ ۰۸ ۳۹

مدیریت

۰۲۱ – ۶۶ ۷۳ ۶۶ ۴۲

پست الکترونیکی

Info@parastohotel.com

تماس با ما

0 + 6 = ?